Байкушева мура

Байкушева мура

Определянето възрастта на това дърво дължим на лесовъда Константин Байкушев – един от основоположниците на горското дело в България и

Continue reading